vraag en antwoord

Wat is mycorrhiza?

 • Symbiose van plantenwortels met bepaalde bodemschimmels tot wederzijds voordeel
 • Meest wijdverbreide symbiose in het plantenrijk
 • Mycorrhiza = schimmelwortel

Wat wordt bedoeld met mycorrhiza’s of mycorrhizae?

Hiermee worden de schimmels bedoeld die de symbiose met de wortels (mycorrhiza) vormen.

Hoe werkt mycorrhiza?

 • De plant voedt de schimmel met suikers
 • De schimmel vergroot door microscopisch fijne draden de opname van mineralen en water
 • De schimmel beschermt het wortelstelsel tegen indringers en stimuleert het afweersysteem van de plant
 • Mycorrhiza voedt het bodemleven en stabiliseert de bodemstructuur

Wat zijn de voordelen van de mycorrhiza-symbiose?

 • Betere opname van voedingsstoffen
  – met name fosfor, kalium en sporenelementen
 • Betere groei
 • Hogere stresstolerantie
  – bij droogte, zout, zware metalen, organische toxinen
 • Hogere weerstand tegen ziekteverwekkers
 • Betere bodemstructuur
 • Actief bodemleven

Hebben alle planten mycorrhiza?

De meeste planten gaan een symbiose met mycorrhizaschimmels aan. Er zijn echter enkele uitzonderingen: Kruisbloemigen (alle koolsoorten), Russen en Cypergrassen, Paardestaarten, Ganzevoet- en Amarantenfamilie, Brandnetel.

Zijn er verschillende soorten mycorrhiza’s?

Er zijn verschillende soorten mycorrhiza’s. De ENDOmycorrhiza (arbusculaire mycorrhiza) is het meest verbreid (bij ca. 80% van alle plantensoorten). De ECTOmycorrhiza is specifiek voor onze inheemse bosbomen (beuk, eik, den, ..) en vormt de bekende paddestoelen als vruchtlichamen (bijvoorbeeld de vliegenzwam). ERICOmycorrhiza is specifiek voor planten uit de heidefamilie zoals bosbes, struikheide of rododendron. Ook orchideeën hebben speciale mycorrhiza.

Waarom zou ik mycorrhiza’s extra toevoegen?

 • Verstoorde bodems en potgrond missen een natuurlijke hoeveelheid mycorrhiza’s
 • Het duurt vaak (te) lang totdat de wortels goed gekoloniseerd zijn met de juiste schimmels
 • Met Rootgrow brengt u een geconcentreerde hoeveelheid van bijzonder efficiënte mycorrhiza-schimmels bij de wortels
 • Dit bespoedigt de ontwikkeling van een sterk wortelstelsel, de basis van een vitale groei
  “Why wait 2-4 years? Treating plants at planting time can give colonisation in 2-4 weeks”

Wanner is het zinvol om mycorrhiza’s te gebruiken?

 • Planten van nieuwe rozen, fruitbomen, …
 • Planten van roos op roos, bodemmoeheid …
 • Planten in schrale, verstoorde grond
 • Aanleg van (nieuwbouw) tuinen / nieuwe borders
 • Verplanten in een andere soort grond (transplantatieshock)
 • Planten in (steriele) potgrond
 • Stekken en zaaien
 • Revitaliseren bestaande planten

Waarom helpt mycorrhiza bij rozenmoeheid?

 • Mycorrhiza bespoedigt de hergroei van een sterk wortelgestel en verbetert de opname van mineralen en sporenelementen die belangrijk zijn voor een gezonde groei van de roos
 • Mycorrhiza beschermt de wortels tegen indringers zoals het rozenaaltje en andere ziekteverwekkers
 • Mycorrhiza remt de voortplanting van het rozenaaltje

Hoe kan ik mycorrhiza’s het beste toepassen?

Mycorrhiza’s kunt u het beste toepassen bij nieuwe aanplant door:

 • Strooien in het plantgat
 • Mengen met de potgrond
 • Dippen van kale wortels

Kan ik mycorrhiza’s ook bij bestaande planten toepassen?

Ook voor de revitalisering van bestaande planten kunt u mycorrhiza’s toepassen door:

 • Andere planten met toevoeging van mycorhhiza ertussen planten
 • Strooien in 10-30 cm diepe gaatjes rond de plant
 • Strooien op blootgelegde wortels

Welke planten hebben bijzonder baat bij mycorrhiza’s?

 • Rozen!
 • Fruitbomen, Noot, Vijg, Olijf, Druif, Kiwi …
 • Bollen en Knollen
 • Taxus, Thuja, Cipres, Ginkgo, Sequoia, …
 • Buxus, Esdoorn, Hulst, Meidoorn, Viburnum, …
 • Hortensia, Camellia, Hibiscus, Lavatera, …
 • Clematis, Lonicera, Wisteria, Passiebloem …
 • Lavendel, Aster, Salvia, Basilicum, …
 • Beuk, Haagbeuk, Linde, Tamme Kastanje, Hazelaar, …
 • Den, Pinus, Spar, Lork, Ceder, …
 • Rhododendron, Azalea, Erica, Vaccinium, Calluna, …

Wat bevordert de werking van mycorrhiza’s?

 • De schimmels moeten in contact met de wortels komen. Een keer gevestigd, groeien ze met de wortels mee.
 • Natuurlijke bemesting werkt beter dan kunstmest.
 • Mulchen en humus bevorderen de mycorrhiza’s.

Wat verstoort de werking van mycorrhiza’s?

 • Teveel fosfaat en stikstof belemmert de symbiose.
 • Intensieve grondbewerking beschadigt de fijne schimmeldraden

Zijn fungiciden (schimmelbestrijdingsmiddelen) slecht voor mycorrhizaschimmels?

Hoewel niet alle fungiciden even schadelijk zijn voor mycorrhiza-schimmels adviseren wij, om het gebruik ervan te vermijden. Dit geldt met name in de eerste weken na toepassing van mycorrhizapreparaten.

Zijn mycorrhiza’s meststoffen?

Mycorrhiza’s zijn geen meststoffen, maar ze bevorderen de beschikbaarheid en de opname van voedingsstoffen uit de grond. Met hun fijne schimmeldraden vergroten zij het absorberende oppervlak van de wortels en dringen door in een groter bodemvolume.